2024 оны 4 дүгээр сарын статистик тоон мэдээлэл

A- A A+
2024 оны 4 дүгээр сарын статистик тоон мэдээлэл

Тус хэлтсийн 4 дүгээр сарын статистик тоон мэдээ танилцуулж байна.