УЛААН-УУЛ СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧИЙН ӨРӨӨГ ТОХИЖУУЛЛАА.

A- A A+
УЛААН-УУЛ СУМЫН УЛСЫН БҮРТГЭГЧИЙН ӨРӨӨГ ТОХИЖУУЛЛАА.

Тус хэлтсийн Улаан-Уул сумын улсын бүртгэгч Т.Энхбаяр сумын ЗДТГ-тай хамтран бүртгэлийн үйлчилгээ үзүүлдэг өрөөг тохижууллаа.

Сумын ЗДТГ-н төсвөөс 620.000 төгрөг шийдвэрлэн өгч, Иргэний гэр бүлийн 8н төрлийн бүртгэлийн өрөөг тохижуулж, иргэдийн бүртгэлийн үйлчилгээг авах ая тухтай байдлыг ханган ажилласан улсын бүртгэгчдээ болон Улаан-Уул сумын ЗДТГ-н хамт олонд ажлын амжилт хүсэж, талархал илэрхийлье.