ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛ ТҮР ЗОГСООСОН ТУХАЙ ТООН МЭДЭЭ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

A- A A+
ИРГЭНИЙ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ БҮРТГЭЛ ТҮР ЗОГСООСОН ТУХАЙ ТООН МЭДЭЭ ТАНИЛЦУУЛЖ БАЙНА.

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1 дэх хэсэгт заасны дагуу Иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэлийг 2024 оны 04 дүгээр сарын 29-ний өдрөөс эхлэн сонгуулийн санал авах өдрийг дуустал хугацаанд түр зогсоосон.

Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хэмжээнд 1142 бүртгэл бүртгэгдэж, иргэний шилжилт хөдөлгөөний бүртгэл түр хаагдлаа.