"ХОРШООГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХЭД АНХААРАХ АСУУДАЛ" СЭДВЭЭР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

A- A A+

Хөвсгөл аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн Хуулийн этгээд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд улсын ахлах бүртгэгч Д.Чимэдцогзол, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч П.Даваадулам нар сумын улсын бүртгэгч нарт шинэ хоршоо хөдөлгөөнтэй холбогдуулан сургалт зохион байгуулж, чиглэл өгч ажиллалаа.