Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт 

A- A A+
Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн загвар, маягт 

  • -Хоршоо үүсгэн байгуулах тогтоол,
  • -Хоршооны дүрэм,
  • -Хоршооны хөрөнгийн жагсаалтыг доорх холбоосоор татаж авна уу.

https://burtgel.gov.mn/ser.../index.php/les-newlist/download