"МОД ТАРИХ ҮНДЭСНИЙ ӨДӨР"-ИЙН ХҮРЭЭНД МОД ТАРЬЛАА

A- A A+

"Мод тарих үндэсний өдөр" тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд тус хэлтэс нь Мөрөнгийн хүрээ Гандандаржайлин хийд болон "Амгалан Дэлхий" төсөлтэй хамтран 50 ширхэг гүйлс мод тарьлаа.