ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД АЛАГ-ЭРДЭНЭ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА.

A- A A+
ШИНЭ ХОРШОО ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХҮРЭЭНД АЛАГ-ЭРДЭНЭ СУМАНД АЖИЛЛАЛАА.

"ШИНЭ ХОРШОО" хөдөлгөөний хүрээнд Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ сумын иргэдэд Хоршоог улсын бүртгэлд бүртгүүлэх тухай мэдээллийг хэлтсийн дарга Б.Мөнгөнзул өгч, хоршооны бүртгэлийг эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэгч Б.Цэнд-Аюуш, тоон гарын үсгийг иргэний улсын бүртгэгч Б.Мөнхжаргал нар олгож ажиллалаа.