ХОРШООГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ТАЛААР МАЛЧДАД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

A- A A+
ХОРШООГ УЛСЫН БҮРТГЭЛД БҮРТГҮҮЛЭХ ТАЛААР МАЛЧДАД ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГЧ, БҮРТГЭЛ ХӨТЛӨН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд зохион байгуулагдаж буй "ШИНЭ ХОРШОО-ЧИНЭЭЛЭГ МАЛЧИН" зөвлөгөөнд 2024.05.17-ны өдөр оролцож буй 23 сум, 1 тосгоны 500 малчдад Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэгч П.Даваадулам хоршоог улсын бүртгэлд бүртгүүлэх талаар зөвлөгөө, мэдээлэл өгч, улсын бүртгэлийн гэрчилгээг олгон ажиллаж байна.