E-Mongolia.mn-ээс Иргэний үнэмлэхийн лавлагааг хэрхэн авах вэ?

E-Mongolia.mn-ээс Иргэний үнэмлэхийн лавлагааг хэрхэн авах вэ?

E-Mongolia.mn-ээс Иргэний үнэмлэхийн лавлагааг хэрхэн авах вэ?

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №16 Хос эгшиг

Монгол бичгийн хичээл №16 Хос эгшиг

Монгол бичгийн хичээл №16 Хос эгшиг

Дэлгэрэнгүй
www.E-Mongolia.mn-г хэрхэн ашиглах вэ?

www.E-Mongolia.mn-г хэрхэн ашиглах вэ?

www.E-Mongolia.mn-г хэрхэн ашиглах вэ?

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №16 Хос эгшиг

Монгол бичгийн хичээл №16 Хос эгшиг

Монгол бичгийн хичээл №16 Хос эгшиг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №15 Урт эгшиг

Монгол бичгийн хичээл №15 Урт эгшиг

Монгол бичгийн хичээл №15 Урт эгшиг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №14 Эгшиг зохицох ёс

Монгол бичгийн хичээл №14 Эгшиг зохицох ёс

Монгол бичгийн хичээл №14 Эгшиг зохицох ёс

Дэлгэрэнгүй
Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийн бүртгэлийг ямар тохиолдолд хийлгэх вэ?

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийн бүртгэлийг ямар тохиолдолд хийлгэх вэ?

Хуулийн этгээдийн мэдээлэлд орсон өөрчлөлтийн бүртгэлийг ямар тохиолдолд хийлгэх вэ?

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №13 Үгийн үе

Монгол бичгийн хичээл №13 Үгийн үе

Монгол бичгийн хичээл №13 Үгийн үе

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №12 Зөөлөн дэвсгэр үсэг

Монгол бичгийн хичээл №12 Зөөлөн дэвсгэр үсэг

Монгол бичгийн хичээл №12 Зөөлөн дэвсгэр үсэг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №11 Хатуу дэвсгэр үсэг

Монгол бичгийн хичээл №11 Хатуу дэвсгэр үсэг

Монгол бичгийн хичээл №11 Хатуу дэвсгэр үсэг

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №10 Гадаад үгийг зөв бичих

Монгол бичгийн хичээл №10 Гадаад үгийг зөв бичих

Монгол бичгийн хичээл №10 Гадаад үгийг зөв бичих

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №9 Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №9 Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №9 Галиг үсэг – жа, ха, лха гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №8 Галиг үсэг – ка, за, ца гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Монгол бичгийн хичээл №7 Галиг үсэг – ва, па, фа гийгүүлэгч

Дэлгэрэнгүй
Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Монгол бичгийн хичээл №6 Гийгүүлэгч үсэг – “ра, са, ша”

Дэлгэрэнгүй